27.05.2006

Данчиктин альчиги
Орус ишкерлеринин ?к?л?, "Аксай цемент" ЗАО президенти В.Якименко Т?шт?к тарапта цемент заводун баштап, 1,5 миллион доллар коротуп, жа?ыдан баш к?т?р?шк?нд? ?км?тт?н "ио" 1-вице-премьери Данияр ?с?нов ачык бут тосуп, жеке ?з?н?н бизнес кызыкчылыгын к?зд?й баштаганын ачык билдирди.
 
Куршаб аркылуу ФСБ менен киндиктеш Адахам
Мамкатчы Осмонакун, тоюс, Адахам Мадумаров эмнеге эле Орусия чекисттерине таянып чамгарактап калат десе, анын табышмак ачкычын Роза айым Отунбаева ачып берди. К?рс?, ФСБ т?рагасынын орунбасары Ушаков мырзанын киндик каны тамган жери - ?зг?нд?н Куршабы турбайбы. Кимсанбаевич эк??н?н ысык ымаласы ошондон экен. Ушакову? Кыргызстанга д?рб? салып, мамкатчы менен да, кадимки
Т.Айтбаев менен да маал-маалында сырдашып, ат?г?л Рысбек Акматбаевдин баскан-турганынан бери билгени бекеринен эмес тура.
Феликс байкесин ээрчиген Максим
К.Бакиевдин кич?? уулу Максим Курманбекович бир ай мурда премьер-министрдин кабинетинде эки сааттай маектешкени коомчулукка "д??" эткен. Он к?н мурда болсо эк?? Москвага чогуу барып келишти.
Ынтарасна, да?
Ба?гизатка бараткан Айтбаев
Арзаманда сууга салса? ч?кп?г?н, отко салса? к?йб?г?н, ажонун кудасы, оппозициянын талабы менен жакында "?чтамгадан" отставкага кеткен кадимки Т.Айтбаев тим жатпай калсын, жакында ба?гизат менен к?р?ш?? боюнча мамлекеттик агенттиктин башчылыгына (Б.Ногойбаевдин ордуна) шымаланган кербези.
Оппозицияны тизмектеген раматылык
Рысбек жана камикадзеден чочуган Жылдыз айым

Атылаарына аз калганда Р.Акматбаев журналисттерге ачык маек куруп, к?-?п сырлардын четин чыгарган эле. Бакиевге да, Куловго да ичи бышпаганын жашырбаган. Анан оппозициядагы жети азаматты тизмектеп, "Буларды жакында четинен ?лт?р? баштайт да, мага оодарышат. Бирок, мен барбайм андайга. Муну четэлдик спецслужбанын колу менен жасашат" деген. Не болсо да, раматылык Рысбек ?з? менен кошо далай секреттерди ала кеткен к?р?н?т.
Ал эми "Курманжан датка" фондусунун т?райымы Ж.Жолдошева кримд?йн?д?г? ??д?-т?м?н кептерге энелик ж?р?г? ооруп, 27-майдагы митингде кайсы-бир к?чт?р камикадзе (?з?н-?з? жардыруу) жолу менен каргаша баштап ийет сыяктуу ка?шаар угуп, бийликтеги М.Абдылдаев, М.Ниязов, Б.Табалдиев, М.Суталинов жана оппозиция ?к?лд?р?н? кайрылып, тынчсыздануу ко?гуроосун кагып ж?р?т.
Генпрокурорго чамадан менен 500.000 доллар сунуштаган
эки депутат ким?
Анда А.Бекназаров генпрокурорлук бийлиги менен далай чуулгандуу кылмыш иштерин козгоп, биртобунун к?ч?кт?р? кыйпычыктап жаткан. Ошо былтыркы к?зд? Азимбектин кабинетине азыркы Жогорку Ке?ештин эки депутаты (тууганчылык жайлары бар) келип, чамаданы менен жарым миллион доллар пара сунуштагандары эми маалым болду. Албетте, генпрокурор кара чамаданды тамашалап сыртынан салмактап к?р?пт?р да, "мындайды мага угузбагыла" деп тигилерди сыпайы узатыптыр. "Айдар Акайчикке тийбе" дегениби же ?зд?р?н?н артын тазалагандарыбы, т?пк? себеби такталалек. Айтор, современный тапишмак: ал депутаттардын аты-ж?н? ки-им?
Айтмакчы, Азимбек мырза азыркы генпрокурор К.Конгантиевдин "косяктарын" ?з?нч? чамаданга толтуруп, жакында Камбаралы аканы ж?д?тк?н? калыптыр.
 
Ажобузду райкомдун биринчисине те?еген оке?дер
Президентибиз бир ай мурда Москвага барбадыбы. Ошондо экономика министри Греф менен "Газпром" башчысы Миллер с?йл?ш?п атышат: - Ну как он тебе, новый киргизский президент? - деп биринчиси сураса, экинчиси: - А что тут гадать, уровень обыкновенного 1 секретаря райкома партии советского розлива, - деп жооп кайтарган экен.
Бакиевди укпаган к?ч органдары
?км?т жыйындарында Курманбек Салиевич ?ч ирет катуу айтты. "Ишкерлерди кайта-кайта текшергени?ерди, эзгени?ерди токтоткула!" деп. Анан? Токтотконду сурайсы?, к?ч органдары каерде акчабай жыттанса, ошерди баса калганды б?г?н ого бетер к?ч?т?шт? го, чиркин!КООРТтун суперкалпы
К?й??бала Адилден кийин Бакиевдердин карамагына ?тк?н бул телеканал ?ч к?н бою "оппозиция митингдерин АКШнын акчасына уюштуруп жатат, карапайым элди сатып алууда" деген тантыраган ушагын урдургандан уялбады."Агым-пресс"