23.04.2006

Баары?а айтабыз, бийлик, сен ук!

Асия САСЫКБАЕВА,

"Интербилим" борборунун т?райымы

Азыркы бийлик деле соттордун ишине кийлигишип, Ак?йд?н гана амирине жараша чечим чыгарып, ?йд? жактагылардын гана басым-кысымына баш ийип жатат. Анын акыркы ачык далили: Р.Акматбаевдин жактоочулары Ак?й алдына келишкенде президент К.Бакиев аларга чыгып, ошондон аз ?тп?й алардын талабы дароо аткарылып калды. Соттордун иши жалпыга маалым, к?пт?г?н адамдардын тагдырын жылдап зарыктырып, ал эмес алардын аягы канчага созулаары белгисиз. А бул жерде дем алыш к?н?, ?ч сааттын ичинде Р.Акматбаевдин ишин о? жакка чечип бере салганы эмнеден кабар берет? Буга окшогон одоно кемчиликтерди чо?дор эмес, балдар мыскылдап айтып жатышат.
Мен эми 29-апрелде ?т? турган митингдин катышуучуларынын президентке койгон ж?пж?н?к?й он талабын тизмектеп кетейин.
1. Криминалдар менен аеосуз к?р?ш??. Элдин коопсуздугун жана тартипт??л?кт? камсыз кылуу. Ишкерлерди криминалдык топтордун кысымынан коргоо. Криминалдарды бийликке жолотпоо;
2. Коррупцияга каршы к?р?шт? к?ч?т??;
3. Конституциялык реформаны токтоосуз ишке ашыруу. Президент тез аранын ичинде Жогорку Ке?ештин кароосуна киргизип, Конституциянын жа?ы редакциясын макулдашуу;
4. Укук коргоо органдарын реформалоо. Президенттин администрация жетекчиси ?.Сыдыковду, Башпрокурор К.Конгантиевди, мамлекеттик катчы Д.Сарыгуловду, УКК т?рагасы Т.Айтбаевди жана парламенттен канааттандырарлык баага татый албаган кээ бир ?км?т м?ч?л?р?н?н токтоосуз кызматтан кет??с?;
5. Экономикалык субъектилердин бардыгына бирдей шарт камсыздоо. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды пайдаланууга тыюу салып, экономикалык атаандаштыкты базарлардагыларга кысымды токтотуу. "?йб?л?л?к" бизнести практикадан алып таштоо;
6. Президенттин алдындагы аткаруу органдарын жоюп, анын функцияларын ?км?тк? берип, ошондой эле экономиканын бюджет толтура турган тармагынын бардыгын аткаруу бийлигине тапшыруу. Улуттук экономиканы жана мамлекеттик м?лкт? башкарууну мыйзам боюнча кыргыз ?км?т? ишке ашырат;
7. Мамлекеттик телерадиокомпаниясын коомдук телек?рс?т??г? айландырып, кайрадан т?з??;
8. "Пирамида" телерадиокомпаниясынын мыйзамсыз тартылып алынган акцияларын жана бардык м?лк?н эмгек жамаатына кайтарып бер??. Ар кандай адамдар тарабынан "Пирамида" компаниясына болгон шантаждарды токтотуу;
9. ?нд?р?шт?г? жана курулуш материалдарын сатуудагы башаламандыктарды тезинен тартипке салуу. Атамекендик ишканалар чыгарган курулуш материалдарга болгон "жасалма" бааларды жана монополиялаштырууну токтотуу;
10. Жарандардын с?з эркиндигине, тынч ж?р?шт?р жана демонстрацияларга ж.б. жарандык эркиндикке болгон укугун чект?? сыяктуу Конституцияга ылайык келбеген сунуштарды демилгел??г? тыюу салуу.