19.04.2006

Тынч жаткан Т?шт?к. Айласы кеткен губернатор. Нааразы эл. Ойдон чыккан указ
Революциянын уюгуна айланган Каракулжа жана ?зг?н райондорунун ы?кылапчыл акимдери Жа?ыбай Асранов, ?с?нбай Абдыраимов кызматынан кол жууп, ордуна Абдымалик Эгембердиев, Ажыбек Касымалиев дайындалыптыр. Президент К.Бакиевдин мындай к?т??с?з кадамы алиг?нч? табышмак.
Жа?ыбай Асранов: -Интригалардын артында Жаныш Рустенбеков, Адам Закиров турушат. Себеби, президент Курманбек Салиевичке ?зг?ч? кырдаал министри Каракулжадагы акыбал ж?н?нд? калп айтканда, массалык маалымат каражаттары аркылуу айыбын чукугам. А губернатор изоляцияда калган Алайкуу ?р??н?н? эмдигиче басып бара электигин да катуу жар салгам. Сыягы, бетке чабаарлыгым т?б?м? жетти ??д?н?т, эк??л?п мени жайлап тынышты. Б?г?н эртелеп чакыртканынан барсам, А.Закиров "бошсу?" деп ке?сесинен узатып койду.
Указды уккан калайык убай-чубай облмамадминистрация жайгашкан Ош шаарын карай аттанышты. А саат 10.00д? губернатор А.Закировдун адегенде ?зг?н районуна жа?ы акимди олтургузам деген далалаты таш капты, котологон калайык аны жылуу-жумшак жолго салып койду. Андан ары Каракулжага да барбай эле кайтты.
Кечке маал саат 18.00 чамасында 400 чакты каракулжалыктар жана ?зг?нд?кт?р облмамадминистрацияга агылып киришти.
Адам Закиров: -Президент мага оозеки буюрду. Мен аны аткарып гана жатам. Эки акимди жана чакыргам, "каалаган иши?ерди алгыла" деп сурандым.
- Жалган! - дешти Ж.Асранов, ?.Абдыраимов бир ооздон.
Абдыкаар Абдырахманов, ардагер, ?зг?н району: -"Кана, указ?" десек, Адам Закирович "Ошто калды" деди. Эми таптакыр башканы чаргытып жатат. Бишкекке байланышсак, президенттин указын эч кимиси к?рб?пт?р.
Каныбек Жороев, президент администрациясынын Ош облусу боюнча куратору: -Кечээ президенттин Жогорку Ке?ештеги ?к?л?н?н орун басарлыгына дайындалдым. Ошол себепт?? кураторлугумду тапшырайын деп келгем. Биринчиден, колумда эч кандай указ жок, болсо губернатор к?р?т эле го. Экинчиден, жогор жактан шыбырашып, уюштуруу маселелери каралышы ыктымал дешкен. Бирок, жа?ы акимдер менен учуп келген жокмун.
Ушундан кийин чогулгандар дуулдап, А.Закировдун отставкага кетишин талап кылышты. А т?г?л "арыз жаз!" деп жарга такашты.
- Мейли, шарты?арга к?н?й?н. Мен бийликте турганда эки аким иштейт! - деп А.Закировдун айласы куруду. -Эгерде президент буларды ордуна кайтарбаса, мен да токтоосуз бошойм.
А.Закиров элдин к?з?нч? кабинетинде бирде президент администрация жетекчиси ?.Сыдыковго, бирде ажонун кабылдамасына чалып, абдан чайналды.
?с?н Сыдыков: "Каракулжалык, ?зг?нд?к туугандар, Закиров сен да, бул ишке мени таптакыр аралаштырбагыла. ?з???р билеси?ер, Т?ркияда дарыланып ж?р?п кечээ келдим. Ким боткону чалса, кырдаалды ошолор ?з? т?з?с?н!" деп ток этээр жерин айтты.
Саат 23.00г? караганда Адам Закиров: -Президент эк??н? те? ордунда калтырды. Ошентип, Бишкекке эрте? учпай калдым. Эми саарлап саат 10.00д? ?зг?нг?, 12.00д? Каракулжага барып, Абдыраимовду жана Асрановду аппаратына табыштап келем, - деп тургандардын оозун ачырды.
Топтолгондор ишенишпей жатып ара? тарашты.
15-апрель. Белгиленген убакытта А.Закиров эки районго барган жок. Орунбасарлары Мирадил Бакашевди, Болот Б?рг?евди ж?н?т?п, маселени чеч?? максатында Бишкекке учканын, кайтаары менен элге жолугаарын айттырды. Эки ?р??нд?н эли ?зг?нг? топтолуп, губернаторду кечке зарыга к?т?шт?.
Оштогу былтыркы март ы?кылабында чеч??ч? роль ойногон Каракулжа, ?зг?н ушул тапта дале тынчый элек. Алар эки акимдин гана эмес, жа?ы бийлик тушунда кызматынан ж?й??с?з айдалып, ак жерден интрига курмандыгына чалынып жаткан башка жердештеринин да укугун коргоого даяр турушат.

Алишер ТОКСОНБАЕВ,
?з кабарчы, Ош облусу