08.07.2007

Акыйкаттык барбы деги?

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри Б.Ногойбаевге,

Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору Э.Сатыбалдиевге,

Жалпы массалык маалымат каражаттарына Кадамжай районунун Халмион айыл ?км?т?н? караштуу Ноогардан участкасынын тургундары Мурзакулова Халинса жана Мурзакулова Канышайдын

КАЙРЫЛУУСУ

Биздин сиздерге кайрылуубуздун себеби т?м?нк?д?й. 2006-жылы июнь айларында Ноогардан айылынын тургуну Азимов Абдижапар деген жигит менин кызым Мурзакулова Канышайды жана ?з?мд? зордукча жыныстык катнашка алган, башкача айтканда, зордуктаган.

Мен, Мурзакулова Халинса 1957-жылы туулганмын. Б?г?нк? к?нд? 9 баланын энесимин. К?й??м Мурзакулов Д?йш?бай менен Ноогардан айылында жашайбыз. Кызым Канышай Кадамжай районунун психиатр врачында  каттоодо, 2-топтогу майып, ошого байланыштуу ж?л?кпул  алат.

Мени жана менин кызым Канышайды зордуктаганы боюнча к?б?л?р?м бар. Алар Мурзакулов ?м?рбек, Мурзакулова К?м?шай, Ашимова Г?лайым, Мазаитов Нусурали, Мурзакулова Шуру, Токсонбаева Лалы, Токсонбаев Махматжан, Токсонбаев Амадали, Азимбаев Ысман, Мурзакулов Акылбек, Тешебаев Курсанали, Тешебаев Ибрайым, Мурзакулов Жумабай, Токсонбаева  К?м?ш, Мурзакулова Алтынай, Мурзакулов Талантбек, Мурзакулов Д?йш?бай, Акимбаев Кулмамат. Жогорудагы аты аталган кишилер к?рг?н, уккан, билген.

Азимов Абдижапардын ?ст?н?н арызданайын десем " эгерде сен арызданса? ?лт?р?м" деп дайыма коркутуп ж?рд?. Бирок, ошого карабастан, 2007-жылдын 2-апрелинде Кадамжай районунун милициясына арыз менен кайрылдык. Биздин арызыбызды Халмион айылынын участкалык инспектору  Айнидин жакшылап текшер??н?н ордуна, мага "Азимовдон он ми? сом акча алып берейин, сиз башка эч жерге арызданбай эле кою?уз, себеби, азыркы заманда акчалуулардын иши ж?р?ш?т" деген сунушун айтты. Мен  Айнидин менен макул болгон жокмун. Андан со? арызымды терг??ч?  Азимбаев Чы?гызга беришиптир. Чы?гыз болсо Азимов Жапардын жакын кошунасы жана тууганы болот. Терг??ч? бул ишти объективд??  текшер??н?н ордуна мени жана уулум Талантбекти чакырып, уят с?зд?р менен с?г?п, жаман с?зд?р менен тилдеп, "Абдижапарды сен камата албайсы?, сенин  колу?дан эчтеке келбейт",- деди. Айлам кетип, терг??ч?г? макул болбостон, кайрадан Кадамжай  райондук прокуроруна арыз менен кайрылдым.

Мен бу ирет Азимов Абдижапардын кызым Канышай эк??б?зд? зордогону боюнча ишти терг??ч? Азимбаев Чы?гыз туура эмес ж?рг?зг?н?н белгилеп, кайрадан А.Азимовдун ?ст?н?н кылмыш ишин козгоп, камап береси?ер деп талап кылганмын.

Азимов Абдижапар ?т? оор кылмыш жасагандыгы менен эч кимдин иши жоктой. Ал ?з?н?н айыбын Ноогардан айылынын мечитинде элдин алдында мойнуна алган жана "мен бул жерден к?ч?п кетемин" деп с?з берген. Бул боюнча  бардык адамдар т?ш?н?к кат жазып, менин адвокатым Эргешовага  тапшырган.

Кадамжай районунун прокурору Айтикулов М. мурдагы терг??ч? Азимбаев Чы?гыздын Абдижапар ж?н?нд?г? жаап койгон ишти кайрадан текшерилсин деп токтом чыгарып берди. Азыркы к?нд? милициянын терг??ч?с? Шаматов Улан дагы бул ишти мыйзам чегинде текшербей жатат. Шаматов Уланга мурунку терг??ч? Азимбаев Чы?гыз тоскоолдук кылып, Азимовду жоопко тарттырбоого аракеттенип жатат. Менин балдарым, тууган-уруктарым, Ноогардан айылынын эли Азимов Абдижапарды камабаса митингге чыгышып, алар  дагы ?з?н?н нааразычылыгын билдиргени жатышат. Биздин элибиздин тынчтыгын алган бу киши с?зс?з т?рд? ?з жазасын алышы эп. Ал эми Азимов Абдижапар мени айылдын элине кошо шылды? кылып, сайран курууда. Жогорудагы жагдайларды эске алуу менен, урматтуу министр жана баш прокурор мырза, бул ишти объективд?? терг??г? алууга жардам берсе?издер!