12.05.2007

 

Султан УРМАНАЕВ, ЖК депутаты: "Бийлик oзyнyн пайдубалына oзy динамиттерди коюп жатат"

- Султан мырза, "кoлдy сатып атышат" дейбиз, сиз эмне аракет кoрyп жатасыз?
- Бyгyн Ысыккoлдoгy саясый кырдаал oтo курч. Бул oзyнoн-oзy курчуп жаткан жок. 2005-жылдын 24-мартынан кийин эл акыйкатчылык, адилеттyyлyк орнойт деп ойлогон. Бирок, эки жыл убакыт oттy, элдин ойлогон ою, тилеген тилеги таш капты. Эл азыркы бийликке караганда, мурунку бийликте ыйман болгон экен деп атышат. Азыркылар элдин суроо талабын кoзгo илбестен, элдин укугун тебелеп-тепсеп, каалаган ишин жасап жатат. Ысыккoлдyн облустук администрациясына К.Исаев барары менен эле кoлдyн кyнгoй жээгинен 9 участок жер сатты. Сатканда да oзy каалагандай тааныштарына сатты. Ата-бабадан калган жерди сатып, экономиканы о?дойбуз дегендерге мен такыр тyшyнбoйм. Жер жoнyндoгy кодекстин негизинде кыргыздын атуулдары жерлерди сатып алып, за?гыраган имараттарды салып, туризмди oнyктyрyп, тегерегиндеги элдерди ишке тартса, мен ага нааразы болбойт элем. Тилекке каршы, сатылган жерлер кыргыз атуулдары аркылуу, экинчи жолу (вторичный рынок) кызыл кулак, шылуундар аркылуу сатылып, бyт чет oлкoлyктoргo кетип жатпайбы. Бyгyн Ысыккoлдyн жери алыпсатарлардын жемине айланды. Президенттин администрациясында, Кыргыз oкмoтyндo, облустук, райондук администрацияларында иштегендер биригишип тууган-туушкан, жек-жааттарына, алар болсо бир ай oткoрбoй башкаларга сатышып, тапкан пайдаларын бoлyп жеп жатышпайбы. Мисал айтып берейин. "Вечерний Бишкек" гезитинин бир санын алып, андагы "жер сатылат" деген бир эле дарекке жардамчыларымды жибердим. Ошол жерде Ысыккoлдyн 72 участогу сатылып жатыптыр. Мисалы, Кошкoлдoн 27гектар жер 3 миллион долларга, Тамчыдан 20 гектар 1 сотыхы 2,5 ми? доллардан, Чокталдан 15 гектар 3 миллион долларга. ?рнoктoн 15 гектар 1,5 миллионго, Чо?саройдон 15 гектар 4,5 миллионго. Дагы 12,44 гектар 3,5 миллионго. Бостериден 12 гектар 2,5 миллион доллар болуп тизилип кете берет.

- Ушундай айбанчылыкка барып, элди нааразы кылган бийлик узайбы? Деги ушуну башка кoлдyк депутаттар дагы "кoрyп" жатышабы?
- Ошого жараша бyгyнкy кyнy Балыкчы округунун депутаты жок турат. Ал эми жакында Керексизов эл менен жолугуп "Мен силерге келбейм. Кийинки депутаттык мандатка аракет кылалбайм" дептир. Ошондуктан ал жактын карысы да, жашы да арыз-му?ун мага келип айтып жатышат. Элдин арызын угуп, "муну токтоткула" деп мен президентке, oкмoткo бир нече жолу кат менен кайрылдым. Жыйынтыгы жок. Ысыккoлдo курорттук жерлерди Токой чарба агентствосу oзyнчo, Айыл-чарба министрлиги жер-агрардык реформа департаменти менен биригип алышып, айыл oкмoттoрy менен келишип алган аким, губернаторлор oздoрyнчo сатып, yч ведомствонун ортосунда жер сатуу боюнча мелдеш жyрyп жаткандай. Муну кoргoн эл нааразы болбогондо, ким нааразы болот? Ошол эле учурда айылдарда жашап, yй салганга участок алалбай жyргoндoрy канча?

- Кoлдyн эли ошон yчyн толкуп жатат да?
- Бyгyнкy элдин нааразычылыгы жoн жерден чыккан жок. Каракол, Аксуудагы айылдык, шаардык депутаттар Фронтко киришти. Алар райондук, шаардык, облустук бийликти кетирип, анан Бишкектеги жогорку бийликти кетиребиз деп отурушат. Кoлдyн депутаты катары мен бул маселени колум жеткен жерге кабыргасынан коюп келем. ?згoчo Кoлдyн депутаттары Кoл yчyн кyйyп-жанып турушубуз керек эле. 24-мартта бийликке келгенден бери бу кишинин убадасына сан жетпей калды. Жогорку бийликтеги адамды кой, жoнoкoй адам мынчалык калп айтса, алда качан эле эл аны четке чыгарып коймок. Эми дyжyрлoр, бийликтин кoзyн карагандар калпын укса да, укмаксан болуп отурушат. Кoлдo бийлигине ыраазымын деп, бийликтен кетип калган азаматтар кyн санап кoбoйyп жатат. Бийлик азыр oзyнyн пайдубалына oзy динамиттерди коюп алды. Кичине эл жылт эткен учкун болсо, жарылууга даяр. Реформаны жасап, негизги талаптарды аткарууга бул бийлик эми yлгyрбoй калды. Канча убакыт зарыгып кyттyк. Эми радикалдуу талаптардан бoлoк аргабыз жок. Качан ысыккoлдyктoр ушундай нааразычылык билдирип чыкканын кoрдy?yз эле? Эл бозyйлoрyн, машиналардын баарын даярдап койдук деп кyтyп отурушат. Эл дyрмoттoлyп калды. Эми токтотуш кыйын.