22.03.2007

Политб?л? сырларынан
Жет??н?н жембаштыгы

Курманбек (Закир) Салиевич Бакиев, ажо, политб?л?н?н генсекретары, Кыргызстандын кожоюну (этим все сказано!).

Жаныбек Салиевич Бакиев,
ажонун биртууган ?касы, транспорт милийсасында, "?ч тамгада" иштеген. "Матрешка-гейт" чатагынан кийин расмий кызматы жок. Курулуш бизнеси менен алектенет. К?ч органдарын - чекисттерди, прокурорлорду, милийсаны к?ш?г? артынан башкарат. Пиночетти, Берияны жактырат. Хоббиси - оппозицияны а?дымай. Политб?л?н?н "мозговой штабы".

Марат Салиевич Бакиев,
ажонун биртууган ?касы, юрист, Германиядагы элчи, булардын э? билимд??с?. Тышкы иштер министрлиги менен сот системасын к?з?м?лд?п турат.

Адыл Салиевич Бакиев,
ажонун биртууган ?касы. Кытайда элчиликте ке?ешчи, бизнесмен, былтыркы ноябрдагы антимитингдердин активд?? уюштуруучусу. Акасынын кадрдык ж?р?шт?р?н?н сыртта калбайт.

Акмат Салиевич Бакиев,
ажонун биртууган ?касы, кичи Мекени Жалалабатта жашап, бизнес битин сыгат. Т?шт?кт?г? ?ч облустун "ыштаттан тышкаркы негласный губернатору" аты бар. Ачендик аттуунун бардыгы жата калып кошоматтанып турушат.

Марат Курманбекович Бакиев,
ажонун тун уулу, убагында Баткен согушуна барып келген, чекисттик кызматта, Улуттук коопсуздук комитет т?рагасынын жардамчысы. Башка бакиевдерден айырмасы - коомчулук к?з?н? дээрлик к?р?нб?йт. Ошентсе да, "?ч тамга" тармагын толук к?з?м?лд?п, б?джет жаатындагы аркы-берки финансылык кыймылдарга, кадрдык алмаштырууларга, саясый окуяларга кайдыгер карабайт.

Максим Курманбекович Бакиев,
ажонун кичи уулу, эркеси. Эл ичиндеги д?рб?г?н ушактардын башкаарманы. Алардын бир тобуна ал бир ай мурда "Агым" гезити аркылуу жооп берген. Толук кандуу бизнесмен. Жаш болсо да уже