13.06.2008 : Башсалыкчы Темирбек Курманбековдун култу? оюндары
Адамдын изгилиги адамдын анын айланасындагыларга жасаган мамилесинен, колуна алып турган ишинин натыйжасынан дароо эле байкалат. Ал эми б?г?нк? жону улам эле жооноюп бараткан чиновниктер, министрлер ж.б. сын укса сууп калгандын ордуна кайра бет тырмаган ?н?р ?н?к?тк? айланды. Б?г?н мен улам бир гезитке былык-чылыгы жарыяланганы менен "пыш" этип да койбогон КР салыктар жана жыйым боюнча мамкомитеттин директору Темирбек Курманбековдун "кылган-эткени", этикасы туурасында с?з кылсам башкаларга ?лг? т?ш?р дейм.


Президент апрелде ишкерлер менен жолугушуусунда салык башчы Т.Курманбековдон "Карасууга эмнеге Мойдуновду дайындаган жоксуз?" деген суроосуна ал "райаким бул кызматта бир к?н да иштебеген адамды сунуштаган, ошол себепт?? аны дайындаганым жок" деп жооп узаткан. Курманбек Бакиев ынанып калган. Аныгында салыкта дегеле иштебеген А.Мойдунов ага чейин Карасуу райсалык инспекциясын мыкты башкара келген болчу. Салык жыйымы 107 пайызга чейин барып турчу. Ал эми аны башсалыкчы ээрден жыра жыгып, ордуна ?з кишиси М.Сатаровду койгону, Сатардын уулу сетер иш ж?рг?з?п, салык жыйымы 100 пайыздан т?м?нг? т?шк?н. Мойдунов арызданып, аны Бишкектин Биринчи май райсоту карап, Т.Курманбековдун буйругун мыйзамга жатпайт деп тапкан. Т.Курманбеков аны кызматка алып, ошол эле к?н? кайра башка буйругу менен кызматынан бошоткон эле. Чычканга ?л?м, мышыкка оюн деген ушул.
Т. Курманбеков мамлекет башчысына калп айтып, ?л?рмандык кылганы эмнеси? Нравасынын жоктугубу же кар?зг?йл?г?б??
Менимче, бийик т?р, кырс сапаттары менен ал Ахунбаев-Бах к?ч?л?р?н?н кесилишине койкойгон каз тушмук ак сарай салганга ар-ар кимден каражат жыйнаганы к?р?н?п эле турат. Эл алакандай жер алалбай жатса Темирбек мырза араандай жерге жалаандай ?й салып, ?й?н кызыл ?рт?к менен тунукелеп, кыскасы, к?рг?нд?н к?з жоосун алгычалык аракеттенди.
Темирбек мырза кызматында монитор тиктеп, Кыргызстанды коколоп, карапайым элди жакалап аткан кымбатчылыкта эл 8 сотыхка жетпесе, ал 30 сотыхты басып, бабачарба курду. Айлыгын иликтеп к?рс?к, 20 ми? сом ?лч?мд? экен, ага премияльный ж.б. кошулат. Анысы канча экенин Темирбек Барктабасович ?з? гана билсе керек. Ушу акчага аксарай курса болобу?
Темирбек мырза Аксуудан болот. Анан ал кайдан ж?р?п То?дун мыкты жеринен жер энчилейт. К?кт?н т?шп?с? деле керек, бирок мынакей, энди карап туру?уз. Гоголдун баягы ревизор келатат деп жергиликт?? чиндер титирегендей эле кеп. Курманбеков То?до оюндагыдай мырза. Маселен, К?нчыгыш айыл ?км?т?н? караштуу Манжылы ыйык жайдан 5 гектар айдоо жерди Барскоондо жашап турган апасы Айнаг?л Жанабекованын наамына каттаткан. К?лд? азыр бир чарчы метр жер канча алтын пул болуп жатканын к???л???зг? алса?ыз - анда Темирбек чиновник анык буржуа болуп чыга келет.
Жерди ж?н эле "ме" дей коюшпайт. Ага коштоп аткан кошоматтын "тили" жетпейт. Жетсе же акча парала, же ?з кадры?ды к?з?л орунга кой. Бул жагынан Темирбек мырзанын "усталыгын" айт.
Башсалыкчы То?дон жерди о?ой эле "ч?нт?г?н?" салып алды. Райгосрегистр начальниги К.Сулайманбеков мы?к эткени жок. Себеби анын келинчеги То? райсалык инспекциясынын башкы бухгалтери кызматында эле. Ал эми айыл ?км?т башчысы Тосор Ыдырысовдун келинчеги салык инспекциясында завсектор кызматында болгондуктан, ачендикке тууганчылык артып, чоочун сураса "к?рс?м к?з?м кашайсын" позициясын ээлеп турду да, жерди тынч б?лд?р?п алды.
Экинчиси, башсалыкчы К?л-Нарын аймагы боюнча орунбасарлыкка ?з бир тууган иниси Максат Курманбековду дайындаган. "?з?м дегенде ?г?з?м да жорголойт" дегендей, Темирбек мырза инисине тендер-мендери жок эле жа?ы кызмат машинесин салып берген болчу.
?г?йг? келгенде ?г?з? очорулуп ордунан турбай калып келет. Айталы, Карасуу райакими Т.Барманов менен башсалыкчы "башка-к?зг?" койгулашса, андан к?з к?г?р?п, томук сынганы деле жок. Мынабу нарындыктарга убал болду. Башсалыкчы ?тк?н к?зд? Нарын, Акталаа райондорун кыдырган со?, ж?нд?н-ж?н эле К.Султаналиева, К.Кожоярова, К.Кенжесариев, Б.Нуралиева ж.б. эркт?? аялдар та? эрте ишке чыгып, кечинде кызматтарынан алынды. Бирок ?йд?д?г? т?рт аял облсотко арыз жазып, утуп чыгышса да Барктабасович барк алып койбоду. Барда? к?з?н барт-барт ирмеп тим болду. Сот чечимин тоготподу.
"Сыныктан башкасынын баары жугуштуу" дегендей, башсалыкчынын жер-жерлерге ишенип койгон кызматчылары, айталы, т?шт?к аймакты тейлеген С.Эргешов ?зг?ч? ыргыштап, кутан ойноп атканына эл нааразы. Бул бери эле жагы.
Т.Курманбековго Карасуу акими Т.Барманов нааразы. Нарын райакими да нааразы. Себеби, облсот чыгарган чечимди башсалыкчы тоготпой турат.
Башсалыкчы Египеттен ?й алмак т?г?л, Каирдин ?з?н к?р?лекмин дейт. Анткен менен тик с?з чиновниктердин айтымында, Темирбек мырзанын Египеттен ?й сатып алганы к?б?р-шыбыр кеп болуп келет. Ал эми башсалыкчы быйыл апрелде Дубайга учуп барып, тандап отуруп чарчы метри 3 ми? доллар турган 146 чарчы метр ?й алганы айгине дешет.
Азыркы башсалыкчы жумуштан куулат деген туздуу суунун даамын эки ирет таткан. Адеп, Ч?й облсалык башчысы кызматында турганда губернатор А. Момункулов аны иштин к?з?н билбегени ?ч?н айдаган. Андан со? шаар салык башчысы болуп турганда башкы салыкчы Т.Акматов аны ишти ж?нд?й албагандыгы ?ч?н кызматтан бошоткон болчу. Президенттин да жиндеген жагдайы бар. Мамлекет башчысы То?го барып жер маселелери, салык боюнча элдин суроолоруна жооп берип жатып, Т.Курманбеков кайда десе, ал жер алган экен, ошонун кызыл китебин майлап, башы ооруп тура албай калганын да айтышат. Турмуш да.
Айтмакчы, башсалыкчы - борбордогу "Саякат" мейманканасынын 20% акциясынын ээси. Башка да к?зд?н далдаа "оокаттары" бар.
Мамчиновниктин мындай ма? баспаган "ишкерд??л?г?" катардагы салык т?л??ч? адамды ичиркентпей койбойт. "Пир во время чумы" деп койчу беле, дал ошол маанай кайталанууда. "Ай-кой" деген ажо жок.
Башсалыкчы кол алдындагыларга да жетишерлик мээрим менен "кам" к?р?т. Мисалы, Ардак грамота алыш ?ч?н Бишкек шаардык салык инспекция жетекчиси Долбаев, Биринчи май райсалык инспекциясынын начальниги Ж.Асанбеков аста-секин басып кирип, шефин "к?м?ск?" к?нд?рг?н учуру бар. Дагы айта берсе с?з к?п.
Темирбек Бакртабасовичтин "барктуу" иштери боюнча басмас?з беттеринде акыркы убактарда бери болгондо жыйырмадан ашык макалалар жарыяланды. ?йд? жактан бир ылдыйга моюн созуп, Барктабасовичтин ишмердигине баа берип койбогон бийликке та?ым бар.
Медет Тайкожоев